Close

Former District Collectors

Sl.No.  Name From To
1. Sh. Kailash Narayan Pandeya 28.12.1988 31.12.1989
2. Sh. Ravindra Tyagi 01.01.1990 03.01.1990
3. Sh. Pradeep Shukla 04.01.1990 15.2.1991
4. Sh. Umakant 16.2.1991 08.2.1994
5. Sh. Brajmohan Meena 09.2.1994 26.6.1994
6. Sh. Bhagat Singh Verma 27.6.1994 06.06.1995
7. Sh. Navtej Singh 06.06.1995 28.12.1995
8. Sh. S.L.Kesarvani 29.12.1995 26.07.1996
9. Sh. Dr. S.S. Sandhu 27.07.1996 07.04.1997
10. Sh. K.M. Sant 08.04.1997 04.06.1997
11. Sh. Rajendra Pratap Singh 05.06.1997 09.04.1999
12. Smt. Aradhana Shukla 10.04.1999 10.07.2000
13. Sh. Harish Chandra Joshi 11.07.2000 30.04.2002
14. Sh. S.K. Maheshwari 01.05.2002 13.06.2004
15. Sh. R.K. Shudhanshu 13.06.2004 21.05.2007
16. Sh. Anand Vardhan 21.05.2007 03.11.2008
17. Sh. Shailesh Bagoli 03.11.2008 15.06.2009
18 Sh. R. Meenakshi Sundram 15.06.2009 23.09.2011
19. Sh. D. Senthil Pandiyan 23.09.2011 10.05.2012
20. Sh. Sachin Kurve 10.05.2012 21.05.2013
21. Dr. Nidhi Pandeya 21.05.2013 24.02.2014
22. Sh. D. Senthil Pandiyan 24.02.2014 31.12.2014
23. Smt. Ranjana 01.01.2015 16.01.2015
24. Sh. Harish Chandra Semwal 16.01.2015 12.10.2015
25. Sh. Harbans Singh Chug 13.10.2015 28.01.2017
26. Sh. S.A. Murugeshan 28.01.2017 03-05-2017
27. Sh. Deepak Rawat 04-05-2017 29-06-2019
28. Sh. Deependra Chaudhary 29-06-2019 01-02-2020
29. Sh. C. Ravishankar 01-02-2020 02-08-2021
30. Sh. Vinay Shankar Pandey (I.A.S) 02-08-2021